Länkar

oktober 27th, 2013

Aktiv Energi Ett företag som säljer värmepumpar och bergvärmeanlägningar så att du kan spara energi.

Älvräddarna Få gör så mycket för den marina miljön i våra älvar och rinnande vattendrag som Älvräddarna. Bli medlem i Älvräddarna du också och stöd deras verksamhet.

Firo Genom att utbilda ledare och chefer i företag, som verkar i energibranschen eller energiintensiva och miljöpåverkande miljöer,borde medvetenheten om att resurserna inte är oändliga samt att vi bara lånat jorden av våra barnbarn kunna tydliggöras. Därför borde alla ledare och chefer få en gedigen miljöutbildning samt en UGL-utbildning så att de kan verka med sina medarbetare för en bättre miljö.

Flugfiske Flugfiskare är de sportfiskare som värnar mest om miljön. Flugfiskare är den grupp sportfiskare som årligen återutsätter flest fiskar i våra vattendrag.

Leave a Reply