Welcome!

Älvräddarna – Kampanj för att öka medlemsantalet!

december 5th, 2013

Värvningstävling – Älvräddarna

För närvarande har Älvräddarna en värvningskampanj. Den pågår till den 31 december 2013.

Vi är många medlemmar i Älvräddarna idag, men vi behöver bli fler för att kunna arbeta effektivt med våra frågor: Stopp för ny vattenkraft – Miljörestaurera de befintliga vattenkraftverken med bl.a. fiskvägar.

Läs mer på Älvräddarnas hemsida

 

Ävräddarna Kampanj

Ävräddarna Kampanj

Bergvärme – Hur fungerar det?

december 3rd, 2013

Så fungerar bergvärme

Beroende på hur grundvattnet fördelar sig i området och utefter en så lång sträcka som möjligt i borrhålet som är omsluten av grundvatten och ta ut värmeenergi ur vattnet genom att sänka temperaturen på vattnet i borrhålet via värmepumpar placerade i marknivå.

Temperaturen på grundvattnet sänks i medeltal med 3-4 grader. Under förutsättning att vattenomsättningen i borrhålet är god, kan relativt stora energimängder utvinnas ur enbart ett enda borrhål. Energin är en produkt av temperatursänkningen på vattnet och volymströmmen vatten som tas in i värmepumpens värmeväxlare.

Genom att gradvis stega upp temperaturen genom att mellanlagra vattnet i en varmvattenaccumulator som återcirkuleras till värmepumpen kan man nå upp till och hålla en temperatur på vattnet i en accumulatortank på cirka +50 grader som sen kan pumpas ut i radiatorer i exempelvis bostadshus för uppvärmning av luften eller användas för tappvarmvatten. De ackumulatortankar som erfordras för att uppnå önskade temperaturer utnyttjas också för att lagra värmeenergi nattetid då i allmänhet uttagen värme hos förbrukaren är lägre än dagtid.

​En viktig förutsättning för en effektiv bergvärmekälla är att den vattenförande delen av borrhålet är lång och att vattenomsättningen i borrhålen är mycket god. Annars finns risk för snabb isbildning och så kallad permafrost i borrhålet som inte ges en chans att tina upp under den varma delen av året.

​Till slut reduceras vattengenomströmningen runt borrhålet och möjlig uttagen värmeenergi minskar dramatiskt för att till slut helt upphöra. Under vinterhalvåret blir det i ett bergvärmehål normalt en viss isbildning i den nedre delen av borrhålet men isen tinar upp under den varma delen av året.

Beroende på hur grundvattnet är fördelat i aktuell berggrund kan det vara mycket effektivt att borra snett neråt, så kallat gradhål, för att därigenom skapa ett borrhål som har ett längre aktivt håldjup = längre sträcka av borrhålet som är i kontakt med grundvattnet.

Som ett riktvärde med bergvärme kan man minska energibehovet av annan energi för uppvärmningsändamål och tappvarmvatten med maximalt cirka 50 %, inräknat den el som går åt att driva elmotorerna till värmepumparna och cirkulationspumpar för den värmebärande vätskan i borrhålet.​

Tekniskt utförande

En speciell vätska som är flytande även vid minusgrader cirkulerar via böjliga slangar med god värmeledningsförmåga i ett helt slutet system i borrhålet omsluten av grundvattnet. Borrhålens djup varierar men ligger i medeltal på 90-100 m. Beroende på var grundvattnet befinner sig kan det erfordras större håldjup men av borrtekniska skäl borrar man sällan djupare än 200 m. Ett borrhål på 200 m kan å andra sidan vara ekonomiskt mer fördelaktigt än att borra två borrhål på 100 m.

​Möjlig utvunnen energi är direkt proportionell mot längden på den vattenförande delen av borrhålet. Borrhålets djup i sig har därför ingen betydelse för energiutvinningen. Vätskan pumpas ner i slangen i borrhålet som är omsluten av grundvatten och värms upp 3-4 grader vid passagen i borrhålet. Den uppvärmda väskan trycks upp och passerar en värmeväxlare i en värmepump där ett annat slutet system överför värmeenergin till det slutliga varmvatten som skall användas för exempelvis uppvärmning av luften i bostäder eller som varmt tappvatten. Den slutliga önskade temperaturen på c:a +50 grader erhålls inte direkt i ett enda steg utan byggs upp successivt genom att vattnet lagras i accumulatortankar och återcikuleras till värmeväxlaren där vattnet tillförs mer energi o.s.v. för att slutligen nå upp till önskad temperatur.

Installera bergvärme – Bra för miljön

december 3rd, 2013

Installera bergvärme

Att installera en bergvärmepump för att på så sätt värma ett hus och/eller husets varmvatten är något som har blivit allt mer populärt och troligen så kommer ännu fler husägare att installera bergvärme under de kommande åren. Bergvärme är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ för uppvärmning av hus och det finns många fördelar med detta värmealternativ.

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme innebär att utvinna energi från grundvattnet. Många tror att bergvärme innebär att man utvinner värme från jordens inre, men det stämmer inte. I så fall skulle det krävas borrhål på minst 1000 eller 2000 meter och det är inte riktigt rimligt att göra. Istället utvinner man alltså värme ur grundvattnet, genom att borra hål i berggrunden med et djup på mellan 50 och 200 meter. Allra mest effektivt är det om man borrar omkring 130 – 140 meter. Värmeenergi tas sedan ur vattnet genom att man sänker temperaturen på vattnet i borrhålet. Temperatursänkningen görs med värmepumpar som finns på marknivå. Därefter höjer man temperaturen igen under tiden som man mellanlagrar vattnet i en varmvattenackumulator som återcirkulerar till värmepumpen. När vattnet kommer upp i femtio grader pumpas vattnet ut i husets vattenburna värmesystem eller används till varmvatten i huset.

Välj en och samma totalentreprenör

När det är dags att installera bergvärme är det viktigt att välja rätt leverantör och installatör. Det brukar rekommenderas att man väljer en och samma installatör som totalentreprenör. Då har man endast en ansvarig för hela installationen. Väljer man ett företag till borrningen och ett annat företag till själva installationen av värmepumpen så finns det en risk att de båda skyller på varandra om något går fel. Att endast hålla kontakt med en entreprenör underlättar också, så det ger bara fördelar att välja ett och samma företag till både borrning och installation.

Välj rätt installatör

Titta gärna runt och se vilka företag i din närhet som erbjuder borrning och installation av bergvärme. Det är bra att be om offerter från flera företag. Tänk på att inte bara stirra dig blind på priset utan också kolla vad de olika företagen erbjuder för detta pris. Kolla extra noga på vilken service och garanti som erbjuds. Använd gärna magkänslan när du väljer installatör, det ska vara ett företag som känns förtroendeingivande och kompetenta.

Sök tillstånd i god tid

Det krävs tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd för att man ska kunna få installera bergvärme. Det kan ta ett tag innan ansökan har bearbetats och beviljats, så det rekommenderas att man söker tillstånd i god tid innan man planerar att påbörja installationen av bergvärme.

Bergvärme – Något för dig?

december 3rd, 2013

​Att använda värmepump har blivit allt vanligare att använda som värmesystem för villaägare. Det finns många olika typer av värmepumpar att välja bland, men de flesta värmepumpar fungerar så att de hämtar gratisvärme från olika värmekällor, exempelvis luft, sol, berg eller jord. Detta gör att en värmepump ger en effektiv och prisvärd uppvärmning till huset och det är också miljövänligt.

Bergvärme

Bergvärme innebär att man utvinner värme ur grundvattnet, vilket man gör genom att borra hål i berggrunden, på cirka 50-200 meters djup. Värmepumpen ökar därefter temperaturen på vattnet och fördelar värmen ut i huset genom husets befintliga vattenburna värmesystem. Det som känns extra bra med en bergvärmepump är att man med hjälp av den faktiskt utvinner värme ur naturens inneboende resurser. Man behöver alltså inte använda så mycket el, olja eller andra resurser som förstör miljön, utan man använder resurser som redan finns där och som är förnyelsebara.

Fördelar med bergvärme

Bergvärme har många fördelar. Dels alla fördelar som värmepumpar i allmänhet har – att det är ett prisvärt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att värma sitt hus på. Men dels också många fördelar som bara gäller bergvärmepumpar. Den stora fördelen med bergvärmepump, jämfört med exempelvis luftvärmepump, är att bergvärme ger samma jämna temperatur under hela året. En luftvärmepump utvinner ju värme ur utomhusluften, vilket innebär att om det blir kallt ute så sjunker effektiviteten och om det blir lägre än 20 minusgrader är det knappt värt att ha pumpen igång. Så snart det blir minusgrader krävs alltså kompletteringsvärme ifall man har en luftvärmepump, men detta slipper man oftast ifall man istället har en bergvärmepump.

Att tänka på när det gäller bergvärme

För att bergvärmepumpen ska fungera så effektivt som möjligt är det viktigt att man borrar tillräckligt djupt. En del tillverkare av bergvärmepumpar menar att det räcker med att borra femtio meter och det kan göra det i vissa fall, men för att pumpen ska fungera riktigt effektivt och ge så mycket värme som möjligt så behöver borrhålet vanligen vara omkring 140 meter djupt i alla fall. Vill man ha ännu mer effektivitet och mer värme så kan man också borra två borrhål som sedan kopplas ihop. När man installerar bergvärme så kanske man tänker att det blir billigare ifall man inte borrar lika djupt, men det lönar sig nästan alltid att borra ordentligt när man ändå gör installationen, för annars ångrar man sig nog bara senare när det visar sig att pumpen inte fungerar som man tänkt sig.

Bergvärme sparar energi i ditt hus.

Bergvärme sparar energi i ditt hus.